Nova kretanja u industriji cigle i crepa
04 May

Nova kretanja u industriji cigle i crepa

Ciglarska industrija u poslednje dve godine doživljava teške trenutke i u svetu i kod nas što je slučaj i u građevinarstvu u celini

Srbija ima pad proizvodnje u 2009. godini za 22%, a u 2010. godini pad proizvodnje za 15% kod zidnih i tavaničnih materijala. Proizvodnja crepa u 2009. godini ima pad od 13%, dok u 2010. godini ima rast od 6%. Istovremeno izvoz je iznosio u 2008. godini 87 miliona američkih dolara, u 2009. godini 65 miliona dolara, a u 2010 godini je iznosio 61 milion, pri čemu je izvoz crepa iznosio 92 miliona komada i u 2010. godini skoro 2/3 od ukupne proizvodnje ili 38 miliona dolara.

Slična kretanja u proizvodnji zabeležena su i u drugim evropskim zemljama a izrazito nepovoljna je situacija u ciglarstvu u Španiji, Portugaliji i Italiji. U Nemačkoj je došlo do pozitivnih kretanja pri kraju 2010. godine.

Uvod

Proizvodi od gline – klasični materijali za zidanje – su najmasovniji materijali u upotrebi kod nas i u svetu. Zidane konstrukcije čine skoro 80% u ukupnoj stambenoj izgradnji. U zadnjih nekoliko godina došlo je do pojave mnogih, novih, materijala, ali zgrade izgrađene od elemenata od gline, kao prirodnog materijala, pružaju najbolje higijensko-tehničke uslove stanovanja. Sledeće pozitivne osobine mogu se izdvojiti u odnosu na proizvode od gline:

  • Dobra termička izolacija
  • Veliki kapacitet akumulacije toplote
  • Samoregulacija vlažnosti, kao rezultat visoke otpornosti na difuziju vodene pare
  • Dobra akustičnost ili zaštita od buke (sa adekvatnim projektom konstrukcije)
  • Sigurnost u odnosu na vatru.